https://www.internet-radio.com/station/romper/

Súťaž s Radiom Romper

            o 3 cd Miro Jaroš disko 

súťaž v nedeľu 17.03 počúvaj radio romper od 16.00 hod.